Начало Новини Кметът на Павликени Емануил Манолов е номиниран за трети заместник-президент на НАЛАС

Кметът на Павликени Емануил Манолов е номиниран за трети заместник-президент на НАЛАС

1296

Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов е номиниран за трети заместник-президент на НАЛАС – Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа. Решението взе Управителният съвет на НСОРБ на последното си заседание. Той ще бъде утвърден на престижната позиция по време на заседанието на Мрежата в словенската столица Любляна през м. април 2018 г.

Президент и трима заместник-президенти осъществяват политическото ръководство на организацията. Ръководството представлява Мрежата предимно в международен план. Мандатът му е едногодишен на ротационен принцип. Съгласно устава ѝ, през 2019 г. третият заместник-президент ще стане втори, през 2020 г. – първи, а от 2021 г. ще е президент на НАЛАС.

Инж. Емануил Манолов е активен участник и представител на България в НАЛАС и в Общото събрание на организацията.

НАЛАС е учредена през 2001 г. по време на първия форум на градовете и регионите от Югоизточна Европа, организиран от Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Мрежата осъществява дейности, свързани с насърчаването на процесите на демократизацията и децентрализацията в Югоизточна Европа, в съответствие на принципите на Европейската харта за местно самоуправление.

Дали от НСОРБ и НАЛАС знаят колко финансово корумпиран, морално фалирал и политически импотентен е „кмето“ Манолов, за да го вдигат и слагат по този начин?

Едва ли.