Начало Новини Околна среда Когато грижата за „себе“ е преди и над всичко и всички

Когато грижата за „себе“ е преди и над всичко и всички

1330

Изглежда за хора като кмета на Върбовка е видно, че приоритет има личният просперитет пред бъдещото развитие на региона и подобряването на жизнената среда и стандарта на живот на хората в него.

Той, селският кмет, лобира пред фирмите концесионери за осъществяването на кариерните дейности, а пренебрегва и омаловажава възможността за развитието на региона чрез други проекти и по други начини.

Западно от центъра на село Върбовка, на висок хълм в местността „Камъкът” се намира тракийско укрепено селище със същото име. То представлява съвкупност от останки от двойна крепостна стена, останки от основи на сгради на изграден старинен вътрешен тракийски град, и дори собствен водоизточник, който поради природните фактори и ненамесата на човека през годините, сега прилича на блато.

Наред с останалите дървесни видове, тук расте и ежегодно пръска аромата си виолетов и бял люляк. Тук е намерила условия за живот шипоопашатата сухоземна костенурка, която се храни главно с опадалите плодове на храстите от семейство розоцветни, а именно сливи, дренки, глог, горска ягода, както и с някои дребни мекотели.

Хората обаче все пак са се намесили тук и в резултат на поголовната незаконна сеч през последните десетина години на гората по протежение на цялото плато, то така е обрасло със саморасла издънкова дървесина и храсти, че е невъзможно да се достигне до ценните за историята ни тракийски останки. Не могат да се проследят и уточнят размерите и структурата на Тракийското селище. По същата причина е нарушена жизнената среда на костенурки, таралежи и някои видове ниско гнездящи птици. Преди няколко години върху най-големият като диаметър култов за местността камък, вандали бяха драскали с боя и графити, при все че терена е трудно проходим.

Въпреки че тези находки са известни на местната управа, никой не прави никакви опити да реализира проект по осъществяване на дейности, които да доведат до нови проучвателни и изследователски мероприятия. Мястото би могло да се превърне в интересен културно-исторически обект, стига някой да прояви ум, разум и загриженост в тази посока. Сред част от обществеността на село Върбовка това се обсъжда, но никой от местните хора не е поел до сега инициативата за провеждане на разговори с кметовете на селото и Общината или с членове на Общинския съвет, макар че село Върбовка има свое представителство в местния парламент в лицето на Радослав Розинов – ДПС и Александър Асенов – БСП.

Пренебрегвайки тази историческа и културна даденост, хора свикнали да бранят изключително и само личния си интерес през последните пет години се опитват да реализират проект за кариерни дейности, целящ добива на базалтоиди от землището на село Върбовка. Теренът на концесията е в близост до тракийското селище, но никой не счита за необходимо и полезно развитието на туристическа и културно-историческа дейност. По-скоро участъка от платото ще бъде разрушен и една интересна и важна част от нашата история безвъзвратно загубена.

„Археолози са ми казвали, че тук има и тракийски селища” – твърди червеният кмет на село Върбовка Антонов в едно интервю пред вестник Борба през 2015 г., но въпреки това години наред не е потърсил никакъв начин за реализиране на проекти в тази посока, а безхаберно и безотговорно нехае.

Ето още една причина защо е критично алчни и невежи хора да бъдат държани далеч от ръководни постове и служби, за да се предотврати съсипването на държава като България с хилядолетна история.

Тази публикация има за цел да достигне до хора с възможности за иницииране на проучвателна дейност, както и да мотивира местните люде да настояват това да се случи. Населението от този регион има огромни шансове за един по-добър живот, стига да има куража и волята да си го извоюва.