Начало Новини История Комунистически варваризъмъ

Комунистически варваризъмъ

638

Прѣзъ 1946 г. сградата на Софийския дворецъ е иззета за нуждитѣ на Министреския съвѣтъ. Рѣшено е да се разруши оградата и да се отстранятъ всички символи на Монархията.

Събаря се цѣлата ограда, ковани врати, фенери, корони – работени въ Виена, разрушаватъ се и захвърлятъ на боклука. Изкъртватъ се отъ стенитѣ всички вензели, корони, винетки отъ Князъ Батенбергъ до Царь Фердинандъ.

Смъртъ на комунизма, на предателитѣ и враговетѣ на България!

Видеото може да бъде видяно тук.