Начало Новини Местни Костадин Крушевски: Работим за Дъскот

Костадин Крушевски: Работим за Дъскот

197

Кандидатът ни за кмет на с. Дъскот Костадин Крушевски е високообразован и с много опит, изпълнен с енергия и хъс да работи за положителна промяна в селото – това заявих на предизборното събрание в местното читалище.

Представих основните акценти от предизборната си програма пред събралите се жители. В оживения дебат след представянето бе засегнат въпроса относно административните услуги, които предоставя Общината. Сред важните точки в раздел Административни услуги от предизборната ми програма е:

Определяне и реално спазване на етичните стандарти при работа на администрацията с гражданите и подобряване диалога между кмета на общината и общинска администрация с гражданското общество и местния бизнес.

.

Административни услуги

Комплексни административни услуги чрез електронна система.

Административните услуги във всяка община трябва да бъдат лесно достъпни и разбираеми, а гражданите подробно запознати с всички отделни стъпки по предоставянето на всяка административната услуга, сроковете и таксите. Затова, сред спешните действия е създаването на нова официална интернет страница на Община Павликени – логически подредена и най-вече достъпна и лесна за боравене.

По този начин в голяма степен ще изпълним следващата цел – гарантиране на улеснен достъп до административна информация за предприемачи и бизнес.

Капацитетът на общинска администрация, квалификацията и уменията на ръководния и експертния персонал са ключови фактори за доброто управление и развитие на общинските дейности и инициативи. Ето защо ще се стремим към обучения и квалификация на служителите, обмяна на опит и добри практики.

Определяне и реално спазване на етичните стандарти при работа на администрацията с гражданите и подобряване диалога между кмета на общината и общинска администрация с гражданското общество и местния бизнес.

Общината ще полага целенасочени усилия за привличане на гражданското общество и бизнеса в процеса на разработване и реализиране на местните политики. Целта ни е да постигнем по-голяма прозрачност при определяне стратегическите посоки на развитие.

Подобряване на координацията със съседни и други общини.

Ежегодни публични дискусии с гражданските представители на бизнеса и всички заинтересовани по населените места, свързани с развитието на общината, населеното място и т.н.

Издаване на общински информационен бюлетин за предстоящи събития на територията на община Павликени.

Поставяне на електронно информационно табло в централната градска част, с възможност за излъчване на рекламни клипове за бизнеса и агитационни материали в предизборните кампании.

.

ПП „ГЕРБ“ – Павликени