Начало Новини Образование Мечтите се сбъдват в ЦДГ „Цветни мечти – филиал Патиланци”, с. Върбовка

Мечтите се сбъдват в ЦДГ „Цветни мечти – филиал Патиланци”, с. Върбовка

3106

В ЦДГ „Цветни мечти – филиал Патиланци”, село Върбовка, Община Павликени се обучават и възпитават 58 деца от 2 до 6 годишна възраст.

В детската градина се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

През месец септември в детската градина ще стартира „Клуб на родителя“, тогава съвместно с родителите ще бъде приета програма за работа през следващата учебна година в зависимост от техните желания и интереси. От месец юни стартира „Арт академия”.

Една от силните страни в работата на детската градина е липсата на демографски срив. Осъществена е приемственост „детска градина – училище“. Осигурено е отлично здравно обслужване и са създадени реални условия за „равен старт“ на всички деца.

Възпитаниците на детската градина се приобщават към националните ценности и традиции в течението на възпитателния процес.

Учебно-техническа и материална база се отличава с обособени помещения за всяка група деца, медицински кабинет, достатъчно количество технически средства, необходими за педагогическия процес – компютри за всяка група, достъп до интернет, копирна машина.

Заложени са подмяна на дограмата на сградата, освежаване на паркетните настилки на подовете, закупуване на съдомиялна машина, климатици и мултимедия.

Детската градина е включена и в схемата „Училищен плод”, благодарение на което децата получават свежи плодове.

Осъвременяването на интериора на всички занимални се осъществява постепенно благодарение на дарители.

Директорът на ЦДГ „Цветни мечти – филиал Патиланци”, г-жа Дияна Филипова е отдадена на задачата да търси нови контакти с институции, фондации и организации за подпомагане дейността на градина.

Детската градина участва в общински и регионални образователни и интеграционни проекти. Някои от тях са проект ”Готови за училище” на фондация “Отворено общество”, “Тръст за социална алтернатива”, ”Америка за България” и такива на Световната банка.

Текущо е успешното частие на градината в Програма BG06 “Деца и младежи в риск” по проект BG06-211 „Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от Община Павликени”. В тази програма са включени освен обучение, тържества и състезания, така и беседи и дейности с родителите и медиаторите.

За контакти, моля звънете на 061-352-526.