Начало Новини Образование Миглена Желязкова: Трябва да се даде възможност на учителя да разгърне творческия...

Миглена Желязкова: Трябва да се даде възможност на учителя да разгърне творческия си потенциал

878

Миглена Желязкова е директор на Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“, град Павликени. Завършила е Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – специалност финанси и специалност стопанско управление, Русенски университет – специалност информатика и информационни технологии в образованието и ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“ – учителска правоспособност и ДИУУ – V ПКС. Гимназията участва в международни и национални проекти и е партньор на “Заедно в час” от 2017 г. Наскоро училището беше одобрено за участие в проект FIERST, финансиран по програма “Еразъм+” на Европейската комисия и с фокус по-добро социално включване през качествено образование.

ПГАТ “Цанко Церковски” е едно от училищата, избрани за участие в проект FIERST. Защо решихте да кандидатствате по този проект и с какво смятате, че дейностите по проекта ще са полезни на развитието на училището и неговия екип?

Решихме да кандидатстваме по този проект, защото от направено сред класните ръководители проучване се оказа, че 1/3 от учениците, които се обучават в училище, са от уязвими общности. Имаме проблеми, свързани с отпадане от училище, нередовно посещаване на учебни занятия, незаинтересованост от страна на родители, нежелание на родителите децата им да учат, агресия, лоша дисциплина, деца от социален дом и приемни семейства, които нямат нужната мотивация за учене. Това налага екипът на училището да притежава съответните компетенции за работа с деца от уязвими групи и настоящият проект е възможност за придобиването им.

Една от целите на FIERST е разпространяването на добри училищни практики. Ако трябва да разкажете една успешна практика от Вашето училище, коя би била тя и какви резултати е постигнала?

През изминалата 2017/2018 година работих с 16 ученици по проект „Твоят час” – клуб „АРТ” занимания по интереси. От тях 7 ученици бяха със СОП. Изработвахме картини, правихме декупаж върху бутилки, изработвахме плетени изделия от вестници. Изработените предмети подредихме в коледен базар в града. Всички предмети бяха изкупени, а събраните средства учениците предоставиха за топъл обяд на нуждаещи се от училището деца, независимо че самите те се нуждаеха от средства.

ПГАТ “Цанко Церковски” работи със “Заедно в час” за това всяко дете в България да получи достъп до качествено образование, независимо от средата, в която живее. От какво според Вас има нужда, така че тази мисия да бъде постигната в национален мащаб?

От мотивирани учители, които да работят с ученици от уязвими общности. От мотивирани ученици, които желаят да учат, да се променят и да се реализират в личен и професионален план.

Какъв за Вас е успешният учител?

Успешният учител – това е всеотдайният, образованият, търпеливият и справедливият. Високи са изискванията към човека, който застава пред децата, относно неговите професионални знания. Учителят трябва да обича своите ученици, да разрешава всеки един техен проблем.

Учителят трябва да бъде и лидер, да организира, без да убива инициативата, да дава знание и самочувствие на учениците, без да демонстрира превъзходство, да дава възможност за изява на творческите способности на децата.

А успешният директор?

В качеството си на директор на училище всеки един от нас има своите предизвикателства и своя мисия. Това не е лесна професия. Един успешен училищен директор прави нещата по свой начин, като ги пречупва през призмата на новото образование. Успешният директор трябва да има остър ум, лидерска философия.

Директорът всъщност е на върха на пирамидата, но не трябва да забравя, че е равен с персонала си. Не трябва да забравя пред какви проблеми е стоял от позицията на учител.

Директорът трябва да е „изслушващ” човек, който да не налага своето мнение, а да е готов да приеме и различното, новото, креативното.

Особено важно е да се даде възможност на учителя да разгърне творческия си потенциал, да изяви себе си и да реализира идеите си като бъде подпомогнат в различни начинания.

Не на последно място трябва да отбележа, че директорът трябва задължително да подкрепя младите учители, защото бюрократичното отношение и акцентът върху грешките им не е начин за стимул в по-нататъшната им работата.