Начало Новини Бизнес „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ се присъедини към „Асоциация Българска национална Лидер...

„МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ се присъедини към „Асоциация Българска национална Лидер мрежа„

959

На 23-24 август 2018 г. в град Казанлък, екипа на „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ – взе участие в Общото събрание на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“.

На заседанието бяха приети молбите за членство на десет Местни инициативни групи, сред които и заявлението на „Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш“.

Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа” e неправителствена организация, в която участват местните инициативни групи (МИГ), създадени по подхода ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони, реализиращи своите стратегии за местно развитие.

Общото събрание продължи със среща, на която бе споделен опит и се обсъдиха текущи въпроси по изпълнение на Mярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година“.