Начало Новини Бизнес Модернизиране и осъвременяване на пазара в Павликени

Модернизиране и осъвременяване на пазара в Павликени

266

Модернизиране и осъвременяване на пазара в Павликени е част от мерките, заложени в програмата ми, в раздел „Благоустройство и инфраструктура“.

Пазарът в Павликени е с дългогодишна традиция и всяка седмица привлича стотици клиенти и търговци от региона. Модернизирането и осъвременяването на облика му е належащо и важно условие за предоставяне на по-добри условия за ползвателите му. Превръщането на обособена част от него в постоянно действащ пазар за продукцията на местните земеделски производители ще им осигури по-добри условия за реализиране на продукцията си.

.

Благоустройството и инфраструктура

Благоустрояване и реновация на обществено значими пространства и постигане на устойчиво и балансирано общинско развитие, за пълноценен социален и културен живот на населението на общината.

Приоритетно осигуряване на средства за реконструкция и обновяване на площадите, парковете и улиците в по малките населени места от общината, които от години са пренебрегвани за сметка на общинския център.

Ремонт и поддръжка на общинските сгради в малките населени места за постигане на нормална визия.

Поддържане и облагородяване на гробищните паркове и подходите към тях във всички населени места в общината.

Пълно обследване на състоянието на тротоарните площи и поетапното им ремонтиране или изграждането на нови, там където е необходимо и изграждането на достъпна среда на хора с увреждания.

Приемане на Наредба за реда и правилата за реализиране на гражданските инициативи (предоставянетона павета и материали на гражданитеза самостоятелен ремонт на тротоарнитеплощипред домовете им). Целта е да се прекъсне практиката за одобряване на проектите на субективна база и това да се случва по реда на постъпване и според одобреният за годината бюджет за тази дейност. Включване на прилежащите селища в програмата с отделен бюджет.

Благоустрояване на обществено значими пространства в кварталите за постигане на социална интеграция и балансирано градско развитие.

Разширяването на системата за видео наблюдение в града и изграждането на такива във всички населени места.

Мащабно разширяване на дейността на общинския инспекторат с цел опазване на обществения ред и чистота.

Рехабилитация и поставяне на нови спирки с навеси и разписания.

Градският пазар в Павликени е с дългогодишна традиция и всяка седмица привлича стотици клиенти и търговци от региона. Модернизирането и осъвременяването на облика му е належащо и важно условие за предоставяне на по-добри условия за ползвателите му. Превръщането на обособена част от него в постоянно действащ пазар за продукцията на местните земеделски производители ще им осигури по-добри условия за реализиране на продукцията си.

Строг контрол и санкции върху фирмите – изпълнители на строително-ремонтни и монтажни дейности.

Даване на разрешение за експлоатация на ново строителство само след реално възстановяване на околната инфраструктура – тротоари и зелени площи.

Поддръжка, ремонт на съществуващата мрежа на Радиовъзел Павликени и в останалите населени места в общината.

Осигуряване достъп на нови абонати, и онлайн излъчване на програмата.

.

Венцислав Георгиев
ПП „ГЕРБ“ – Павликени