Начало Новини Криминална хроника Намаляват ранните бракове в Търновско

Намаляват ранните бракове в Търновско

1284

Рязко са намалели случаите на ранни бракове във Великотърновска област. Това констатират както институциите, имащи отношение към този проблем, така и теренно социологическо проучване. Данните са отчетени на работна среща за планиране на съвместни действия с участието на отдели „Закрила на детето”, прокуратура, полиция, училища, общински администрации от областта, общностни модератори и представители на Центъра за етнически диаог и толерантност „Амалипе” във Велико Търново.

„Констатирано бе, че за последните 5 г. съвместните съжителства на малолетни и непълнолетни са намалели и към момента има само отделни случаи, концентрирани в няколко населени места. Така например случаите, по които прокуратурата в Павликени е работила през 2009 г. са били 18, а през 2015 г. те са 4”, коментира председателят на ромската организация „Амалипе” Деян Колев.

Топ подчерта, че тенденцията е регистрирана и от социологическо проучване, проведено от Център „Амалипе” сред ромската общност в областта. Според данните, всеки втори започва съжителство между 18 и 24 години. През 2010 г подобно национално проучване е показало, че всеки втори се е оженил до 18 годишна възраст, то настоящия анализ сочи, че цифрата е намаляла до всеки трети. Резултатите ясно показват, че колкото по-висока е степента на образование, толкова по-късно ромите сключват бракове и ранните женитби сред хората със средно и висше образование са по-скоро изключение. Друга интересна тенденция е, че намалява и броят на деца в семейството. Средният брой деца в ромско семейство във Великотърновска област според настоящото проучване е 2,5.

Според Деян Колев това се дължи на засилената работа на терен в ромска общност по превенция на ранните съжителства, осъществявана от Центровете за развитие на общността в общините Павликени, Стражица и Велико Търново, които организацията „Амалипе” и съответните общини създадоха през 2011 г.

„Друга причина е добрата съвместна работа между институциите и местните общности, както и активната работа на самите институции. В Община Павликени, например, честа практика е районният прокурор Атанас Филипов да организира беседи за превенция на ранните практики в местните общности. Обвинителят е категоричен, че хората не са престъпници и когато им се обясни по човешки какво престъпление извършват, в повечето случаи те са готови да реагират разумно”, споделя Деян Колев.