Начало Новини Администрация „На договор при Гайтански“ – кметът, съдействал за завода за боклук, няма...

„На договор при Гайтански“ – кметът, съдействал за завода за боклук, няма конфликт на интереси

299

Ако кмет внесе предложения, с които в рамките на година и половина прокарва през общинския съвет голяма инвестиция, а през това време инвеститорът назначи сестрата на този кмет на работа, това не е конфликт на интереси.

Това е есенцията от решението на антикорупционната комисия (КПКОНПИ) по сигнала срещу кмета на Павликени Емануил Манолов по повод назначението на сестра му в „Петрургия“ ООД на Румен Гайтански, което може да прочетете тук.

Установяването на факта е от съществено значение, тъй като той не беше официално потвърден досега, а офисът в Павликени, в който кметската сестра е работила, миналата зима се представяше за мотоклуб и отричаше да има нещо общо с дружеството на Гайтански.

Решението е обявено в края на октомври и е публикувано на страницата на комисията. От него за пореден път става ясна технологията за преценка на членовете на КПКОНПИ и тяхното разбиране за конфликт на интереси.

Сестрата на кмета на Павликени е била назначена в „Петрургия“ за година и половина

От решението се разбира следното:

Сестрата на кмета – Т. М., е била назначена на работа в „Петрургия“ по времето, когато кметът прави предложения на общинския съвет в Павликени, с които се съдейства за изграждането на завод в село Върбовка за производство на каменна вата с енергоизточник – инсталация, в която да се горят RDF отпадъци, тоест смесен боклук, каран от цяла България. Намерението е за изгаряне на 430 хиляди тона годишно – рекордно количество за Балканския полуостров, според експерти, и опасно за здравето на жителите в региона, които събраха над 20 хиляди подписа срещу горенето на отпадъци.

Според сигнала, подаден до КПКОНПИ през 2022 г., „цялата административна дейност по инвестиционното предложение е била под прекия надзор на кмета“ и назначаването на сестра му от инвеститора поставя кмета в конфликт на интереси.

Комисията прави проверка само по документи. Така установява, че кметът е внесъл в общинския съвет 10 предложения, засягащи „Петрургия“ ЕООД в периода 2018-2022 г. Констатира и че сестрата на кмета е работила за „Петрургия“ от 4 май 2020 г. до 1 февруари 2022 г. на длъжност „Организатор стопанска дейност“. В този период кметът е внесъл 5 от предложенията си, става ясно при съпоставяне на датите.

„Не се установява кметът да е упражнил влияние в частен интерес“

Въпреки това, според комисията, кметът не е в конфликт на интереси. Аргументите ѝ гласят:

  • Независимо че половината предложения на кмета са внесени в общинския съвет, докато сестрата е назначена в „Петрургия“, между общината и дружеството на Гайтански са сключени две разпоредителни сделки – на 11.07.2022 г. и на 15.08.2022 г., като община Павликени учредява в полза на инвеститора възмездно вещно право на ползване върху недвижими имоти – публична общинска собственост. Тогава сестрата вече е с прекратен от работодателя си договор.
  • Сестрата на кмета е получавала в „Петрургия“ само основната си заплата без никакви допълнителни възнаграждения и бонуси.
  • Комисията не вижда наличие на „икономически зависимости“ и между кмета Емануил Манолов и „Петрургия“ на база съществуващото трудово правоотношение между дружеството и сестрата на кмета, нито на друго основание.
  • За да се установи конфликт на интереси, законът поставя задължително условие икономическите зависимости да пораждат основателни съмнения за обективността и безпристрастността на овластеното лице. Комисията няма такива съмнения.
  • „Понятието „конфликт на интереси“ е обективно понятие, което за да бъде характеризирано, подлежи на доказване дали заемащото висша публична длъжност лице е оказало влияние в частен интерес“, пише в решението на комисията. От събраните по преписката единствено писмени доказателства тя не установява кметът да е използвал служебното си положение или да е упражнил влияние в частен интерес – свой или на сестра си.
  • Според комисията, в качеството си на кмет на община Павликени и лице, заемащо висша публична длъжност, Емануил Манолов не притежава лостове за въздействие и не би могъл да използва служебното си положение, за да оказва влияние върху Общинския съвет на Павликени като колективен орган.

Пропуск на КПКОНПИ

Извън полезрението на КПКОНПИ е останал фактът, че по време на Експертния екологичен съвет в РИОСВ-Велико Търново, на 31 януари 2022 г. община Павликени, представлявана от зам. кмет, гласува „за“ инвестицията на Гайтански, независимо че местните жители са против и след категоричните им протести и общинският съвет се принуди седмица по-рано да приеме декларация против потенциалното замърсяване на региона. Гласуването в екоинспекцията съвпада с последния работен ден на кметската сестра в „Петрургия“.

.

Светлана Георгиева
Дневник