Начало Новини Изкуство На община Павликени за срок от 10 г. безвъзмездно се предоставя за...

На община Павликени за срок от 10 г. безвъзмездно се предоставя за управление на имот

975

На община Павликени за срок от 10 години безвъзмездно се предоставя за управление на имот – публична държавна собственост, намиращ се в област Велико Търново, гр. Павликени и представляващ част от археологическа недвижима културна ценност „Античен керамичен център“.

Предоставянето на имота на община Павликени ще допринесе за обогатяване културно- историческото наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането на недвижимата ценност и превръщането ѝ в съществен фактор за развитието на туризма в общината.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност от Исторически музей – Павликени.