Начало Новини Бизнес На свое извънредно заседание тази вечер правителството на Бойко Борисов взе няколко...

На свое извънредно заседание тази вечер правителството на Бойко Борисов взе няколко важни решения

781

На свое извънредно заседание тази вечер правителството на Бойко Борисов взе няколко важни решения, които са както следват:

Правителството отпуска 2,432,684 лв. за физическо възпитание и спорт за общинските и частни детски градини и училища, и за държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката (МОН). С предоставените средства ще се финансират одобрените проекти за физическо възпитание и спорт за 2020 година, като 2,199,931 лв. ще се разпределят по бюджетите на общините, а 232,753 лв. – по бюджета на МОН.

Чрез промяна по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. се осигуряват 5,000,000 лв. за увеличаване капитала на „Академика 2011“ ЕАД /еднолично акционерно дружество със сто процента държавно участие в капитала/, което ще се извърши чрез издаване на нови 5,000,000 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка. Осигурените чрез увеличаване на капитала средства ще бъдат използвани от „Академика 2011“ ЕАД за оборудване на многофункционално спортно съоръжение – Спортна зала „Арена Бургас“ в гр. Бургас, което ще даде възможност за функционирането му по предназначение и развитие на региона чрез създаване на условия за провеждане на международни, национални, местни спортни, културни и социални събития.

Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 август 2020 г. до 31 август 2020 г.

2,120,867 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец август. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. За изплащането на добавките за месец август правителството ще отпусне допълнителни 106,043,350 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване.

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 24.6 млн. лв. по бюджетите на общините за 2020 г. Средствата са предназначени за финансиране на приетите от правителството по-високи стандарти за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. С проекта на постановление се цели одобряване на допълнителни разходи по бюджета на ведомството за финансова подкрепа на програми и проекти за частни културни организации и дейци в областта на културата и изкуствата, упражняващи свободни професии в размер на 15,000,000 лв. Средствата ще бъдат предоставени на Национален фонд „Култура“ за програми за финансиране на проекти на дейци в областта на културата и изкуствата, включително и в интернет пространството, упражняващи свободни професии, както и за подпомагане дейността на частни културни организации в областта на изкуството и културата.

С постановление на Министерския съвет се предоставят 94,366,962 лв. за изграждането на участъка между Буховци и Белокопитово от АМ „Хемус“ и за предстоящото стартиране на строителните работи на северния обходен път на гр. Бургас.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. в размер на 7,425,000 лв. С тези средства ще бъде създадена адекватна готовност и ще бъде увеличен капацитетът на лечебните заведения за справяне на здравната система при пандемична обстановка.