Начало Новини Бизнес Работна среща с екипите на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш” и...

Работна среща с екипите на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш” и СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“

1957

На 20 и 21 август 2018 г., в гр. Балчик, се проведе работна среща  с екипите на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш” и СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“.

Срещата се организира по инициатива на екипа на „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ с цел  обмен на опит по разработване на проекти, които допринасят за развитието на териториите, обхванати от местните инициативни групи.

Бяха обсъдени възможностите за изготвяне и реализиране на съвместен проект по Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“.

В хода на работната среща бяха представени териториите на действие на МИГ, общите характеристики и различия на общините, идентифицираните в проучванията проблеми, потребности и потенциал.

В края на срещата и двете страни изказаха удовлетворение от проведената среща и изразиха убеденост, че съвместното сътрудничество трябва да продължи и занапред.