Начало Новини Образование “Ние можем повече” по проект „Заедно намираме решения“

“Ние можем повече” по проект „Заедно намираме решения“

1709

В дните 30 и 31 януари в парк хотел „Арбанаси“ се проведе първият двудневен обучителен семинар за младежи “Ние можем повече”. Обучението е дейност по Проект „Заедно намираме решения“, който се изпълнява от Сдружение Академика – 245“ и се осъществява благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи” по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.

Събитието бе официално открито лично от кмета на община Павликени, Емануил Манолов. „Радвам се да видя в тази зала събрани млади хора, които искат да научат повече за успешното сътрудничество и партньорство между местна власт и младите хора, лидерството, екипно взаимодействие, ефективно общуване, разрешаването на конфликти, работата по проекти. Чрез тези умения вие ще бъдете по-подготвени да станете активни граждани в община Павликени и да сте наясно с проблемите на местната общност. Като ръководител на общинската администрация, мога да ви уверя колко важно е създаването на един силен и сплотен екип, за да вървят дейностите и общата работа наред, и да завършва с успех. Едно от най-важните неща в днешно време е успешното създаване, защитаване и изпълнение на проекти. В Общинска администрация беше създадено много успешно звено за проекти и съм убеден, че виждате резултатите от нашата работа. Затова се радвам, че вашето обучение също включва възможност да се научите как се разработват проекти. Един ден тези знания ще ви бъдат от полза, а е възможно дори някой от вас да намери своето работно място при нас в общинска администрация. Дотогава обаче трябва да учите усърдно и да се трудите много.“ – бяха думите на кмета на град Павликени.

Обучителният семинар има за цел да бъдат повишени знанията и компетенциите на 30 младежи, включени в Младежката инициативна група от града. По време на въвеждащото обучение младежитепреминаха няколко важни тематични модула: екипно взаимодействие и ефективно общуване; Връстници обучават връстници; Организиране на кампании. Модулите са част от обучителна програма, включваща още: Изследване и анализ на активите, силните страни и проблемите на общността; Успешно сътрудничество и партньорство между местна власт и общността; Разрешаване на конфликти; Разработване на проекти и  лидерство. Обученията се провеждат от Ивелин Николов и Неделчо Неделчев, които са експерти в посочените области.

Проектът е насочен към създаване на модел за активно детско и младежко участие в дейности в полза на общността, от която са част, чрез създаване на отворена Младежка инициативна група в град Павликени с участието на ученици от трите училища в града – СОУ „Бачо Киро“, ОУ „Св. Климент Охридски“ и ПГАТ „Цанко Церковски“. Това се случи след анкетиране и събеседване с желаещите да се включат в проектните дейности. Групата се сформира на 22.01.2016 г. От МИГ се очаква да бъдат пряко и активно ангажирани към проектните дейности, след като преминат адекватно и основано на практиката обучение. Предстои да бъдат проведени цикъл от работни срещи между Младежката инициативна група и Районен съд, Бюро по труда, Дирекция „Социално подпомагане“, РУ Полиция, Община Павликени, както и кръгла маса под надслов „Заедно намираме решения”. Ключова дейност е реализацията на малък проект, който ще даде възможност да бъдат приложени на практика уменията, придобити на обучителния модул по разработване на проекти. С настоящият проект ще се даде възможност за доразвиване на знанията и умения на децата и младежите в посока самоорганизация, изследвания и проучвания на ресурси на общността, идентифициране на важни местни проблеми и намиране на адекватни, от гледна точка на младите хора, решения. Ще се подобри взаимодействието между заинтересованите страни – местна общност, институции, семейство и млади хора, стимулиране на активното участие на децата и младежите и ангажиране в живота на общността и дейностите на институциите. Младежите и заинтересованите страни ще имат възможност заедно да обсъждат и да вземат решения за важни за общността въпроси.

„Радвам се, че съм част от МИГ. Вълнува ме идеята да променям и да виждам как и от мен зависи, какво ще се случва в моето училище, в моят град. А обучението… то беше изключително, толкова беше натоварено, а толкова забавно. Научих много неща за мен самата и за останалите в групата. Мисля, че имаме всички шансове да станем екип и да оставим следи… нашите следи” – мнение на Валерия.

„Всички бяха прекрасни хора – учениците, учителите, обучителите, организаторите, даже и персонала на хотела. Май това, с което сме се захванали е сериозна работа, но мисля че ще се справим. Изкарах си много добре, намерих и създадох нови приятели, научих и проумях нови неща за мен“ – мнение на Димитър.

„След събеседването бях одобрен и леко се притеснявах, дали ще успея да се впиша в групата, дали ще ме харесат, дали ще съм полезен. На обучението всичките ми притеснения се изпариха… уважи ни Кмета на общината, значи сме специални и имат нужда от нас и нашите идеи. Хубаво е да знаеш, че някой разчита на теб.“ – каза участник в обучението.

„Обучението беше страхотно. Не очаквах, че ще се чувствам толкова добре. Всички в групата са страхотни, смяхме се много но и много научихме. Ивелин и Неделчо са супер обучители. Предстои ни много работа, дано се справим, но нали си имаме ментори, те ще ни напътстват.“ – сподели друг младеж.

За повече снимки от събитието, моля натиснете тук.