Начало Спорт Футбол Образователни медиатори от Търновска област ще отбележат 8-ми април – Международния ден...

Образователни медиатори от Търновска област ще отбележат 8-ми април – Международния ден на ромите

606

Център ,,Амалипе“ и Община Павликени организират на 08.04.2019 г. от 10:00 часа съвместен футболен турнир, който ще се проведе в базата на новия изкуствен терен в гр. Павликени.

Целта на инициативата е да даде възможност за изява на учениците от: СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Сухиндол; СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Батак; ОУ „Бачо Киро“, гр. Бяла Черква; СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица, ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Златарица и ПГАТ „Цанко Церковски“, гр. Павликени, разделени в две възрастови групи. Турнирът е организиран в две фази, като всеки футболен отбор може да вземе участие само в една от фазите, в зависимост от възрастта на състезателите.

Победителите ще бъдат наградени с купи за 1/2/3 място, а всеки отбор- участник ще получи плакет, грамота за участие и футболна топка, като поощрителна награда.

Събитието ще бъде открито официално от представители на Община Павликени и представители на ЦМЕДТ „Амалипе“ гр. Велико Търново, представители на ЦПЛР гр. Павликени, Общински съветници, представители на ДБТ гр. Павликени, директори на училища и кметски наместници .

Дейностите се в изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017 „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.