Обръщение на Венцислав Георгиев (ПП ГЕРБ), кандидат за кмет на община Павликени

  222

  Уважаеми съграждани,

  Предизвикателствата, пред които напоследък е изправена нашата община изискват неотложни действия в няколко важни направления. С тях започва предизборната ми програма. Тя има специфичен характер, обусловен както от позициите, които съм защитавал в залата на Общинския съвет, така и от действията ни в сферата на обществения живот. По своето същество е отворен документ и може да бъде допълвана с ваши идеи и предложения. През кампанията ще ви я представя накратко тук, във Фейсбук, а на по-късен етап ще бъде достъпна и на хартиен носител.

  В моето разбиране за управление на община Павликени, в полза и услуга на жителите ѝ, се открояват три важни проблема, които изискват приоритетни действия:

  • водоснабдяване;
  • гарантиране на чиста околна среда;
  • междуселищен транспорт.

  Водоснабдяване

  Липсата на вода в домакинствата е огромно неудобство, което сериозно застрашава здравето на населението и допълнтелно стимулира процесите на обезлюдяване и вътрешна миграция. Необходимо е да се използват всички възможности за осигуряване на средства за решаване на този сериозен проблем:

  • поставяне на въпроса на национално ниво с изискване за спешни действия;
  • инвестиране на общински средства за обследване, проектиране и ремонтни дейности;
  • възползване от възможностите за инвестиции във ВиК инфраструктурата от страна на ВиК оператора;
  • използване на всички възможности за кандидатстване с проектни предложения към фондове и програми.

  Чиста околна среда

  През последните години няколко инвестиционни намерения въведоха нов проблем в обществения живот на голяма част от хората на Павликени. Борбата за гарантиране на чиста околна среда стигна до всяко едно домакинство в общината и се превърна в основен приоритет за мнозина. За удовлетворяване на вижданията на гражданите е нужно бъдещото ръководство на Община Павликени да заеме позиция на безусловна подкрепа на жителите ѝ и да работи всячески за предотвратяването на рисковете от създаване на екологична катастрофа и спиране на инвестициите, застрашаващи здравето и спокойствието на хората. Партньорството с представителите на бизнеса, гражданското общество и неправителствения сектор е задължително условие за успешното реализиране на поставената цел.

  Междуселищен транспорт

  Свободата на движение на хората е една от основните свободи на съвременното общество. За съжаление населението в прилежащите населени места извън общинският център е възпрепятствано и силно ограничено в това отношение поради няколко фактора. Най-сериозният от тях е почти пълната липса на междуселищен транспорт (с изключение на приходящия). Намирам необходимостта от осигуряване на тази услуга за наложителна, тъй като за много от нашите съграждани това би било единственият шанс да се възползват от всички възможности, които предоставя гр. Павликени – административни, здравни, транспортни и др. услуги.

  За целта е необходимо е да се потърсят възможности за създаването на общинско предприятие, което да изпълнява функциите на обществен превозвач. Няколко малки автобуса или електробуса могат да правят по три курса на ден (сутрин, обед и вечер) – от града към прилежащите населени места и обратно и така да предоставят на местното население повече свобода за придвижване и възможност за ползване на различни услуги в града.

  Очаквайте в следващите публикации още детайли от мащабната ми предизборна програма.

  Работим за Павликени

  Венцислав Георгиев