Начало Работа Предлага Бошлаф работа… Общината ще окуражава обезкуражените…

Бошлаф работа… Общината ще окуражава обезкуражените…

2001
Павликени

Ето как яловата общинска администрация, начело с ненаялия се общински кмет, оправдават европейски пари, вложени в поредния кух общински прокет.

Питаме за чий дявол, за да не кажеме „хуй“, са му притрябвали на Павликени информационен център и сайт за работа, като такава (работа) или няма, или ако има, всеки може да я намери в специализираните сайтове и/или групи във Фейсбук, както и на този сайт? Да не говорим, че пак тя – работата, и отново – когато я има, се разпределя и дава от „кмето“ само на „свои“ хора.

Това, което им трябва на безработните, обезверените и обезкуражените в Павликени е не хленчене в някакъв си измислен информационен център, а дебели сопи, които да строшат в кухата глава на финансово корумпирания, морално фалирал и политически импотентен „кмето“ Манолов, и неговите съратници, които продължават да точат, цицат и крадат европейски пари от напразни и безумни проекти.

Ето и „новината“, публикувана на общинския сайт, с редакции за граматика, пунктоация и правопис.

 

 

В изпълнение на проект BG05M9OP001-4.001-0171-С01, „Партньорство и координация за по-добро бъдеще, чрез въвеждане на иновативни подходи и добри практики за заетост в община Павликени“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001, „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020″, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, бе създанен Информационен център, намиращ се в гр. Павликени в сградата на НЧ „Братство“.

Информационният център предоставя безплатни услуги на гражданите, свързани с предлагане на информация относно обявени позиции за работа, консултиране относно програми за заетост, информация за предстоящи обучения, мотивиране на обезверени и обезкуражени лица, съдействие за попълване на документи за кандидатстване за работа, подпомагане осъществяването на контакт с работодател и др.

С цел подпомагане достъпа до заетост на гражданите от община Павликени в рамките на проекта бе създаден и информационен сайт, чрез който се предоставя възможност на икономически неактивни лица, търсещи работа безработни лица, фирми, търсещи работна сила, да получат достъп до необходимата информация за пазара на труда.

Сайтът rabotapavlikeni.bg предлага възможност за публикуване на обяви за работа, регистриране на работодатели и търсещи лица работа, както и информация за предстоящи обучения.

Всички заинтересовани страни могат да се регистрират в сайта, както и да получат адекватна информация и съдействие за регистрация в Информационния център, намиращ се в НЧ „Братство“ гр. Павликени, всеки работен ден от 08:30 ч. – 17:30 ч.