Начало Новини Община Павликени е получила наградата „ЕкоЕнергия“ за енергоспестяващи мерки на покрития общински...

Община Павликени е получила наградата „ЕкоЕнергия“ за енергоспестяващи мерки на покрития общински плувен басейн

443

Община Павликени получи наградата „ЕкоЕнергия“ за енергоспестяващи мерки на покрития общински плувен басейн. Общината беше класирана на първо място и получи голямата награда за успешни проекти в областта на устойчивата енергия и климата през 2022 г. на Общинската мрежа за енергийна ефективност, съобщиха от кметската администрация.

Проектът за въвеждане на енергоспестяващи мерки в покрития плувен басейн има голямо обществено значение и устойчивост във времето. Той доведе до намаляване на потреблението на енергия с 15 на сто и на финансовите разходи с 60 на сто, а инвестицията ще се изплати за 3-4 години. С изпълнението на проекта най-големите консуматори на електроенергия в сградата бяха заменени с използващи слънчева енергия или природен газ. Изградена беше ВЕИ-система от 90 слънчеви колектора за битова гореща вода и бяха монтирани 3 газови котли за отопление и за подгряване на водата от слънчевите колектори. Монтирани бяха три термогравитационни отоплителни съдове с обем по 2,200 литра и вградена соларна серпентина, посочват от администрацията.

Проектът беше финансиран със заем от ФЛАГ (432,000 лв.) и с пряко участие на Община Павликени (12,000 лв.). Тъй като средствата по заема подлежат на връщане, може да се приеме, че проектът се осъществява изцяло със собствени сили на общината – чрез налични средства и чрез очаквани икономии от спестяване на енергия, постигнати след изпълнението на проекта. Декларираното постигане на енергиен клас “А” се подкрепя с официален сертификат. 

Общо 6 общини участваха в традиционния конкурс на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ в областта на устойчивата енергия и климата през 2022 г. – Бургас, Габрово, Смядово, Павликени, Крушари и Добрич. Членовете на журито по време на периода на конкурса бяха инж. Ивайло Алексиев (АУЕР), Ася Добруджалиева (Хабитат България), Камелия Георгиева (НДЕФ) и д-р арх. Здравко Генчев (ЕнЕфект). Заместник-кметът на община Павликени инж. Анастасия Вачева, която беше и ръководител на проекта, получи плакета по време на 25-ата годишна конференция на „ЕкоЕнергия“, която се проведе в София. Връчи ѝ го д-р арх. Здравко Генчев, който е основател на Общинската мрежа.

Заедно с плакета, Община Павликени получава награда от 3,000 лв., която ще се използва за подобрения в покрития басейн, както и две безвъзмездни енергийни обследвания.