Начало Новини Бизнес Община Павликени завежда иск срещу „Лигнум Холдинг“ АД

Община Павликени завежда иск срещу „Лигнум Холдинг“ АД

1284
Павликени

Община Павликени завежда съдебен иск срещу „Лигнум Холдинг“ АД да върне арендувания имот и да заплати дължимите арендни вноски за периода 2015/2016 г. и 2016/2017 г. Инвеститорът имаше намерение да създаде насаждения от дървесни видове за добиване на фина дървесина в землището на с. Сломер. Върху площ от 464 дка фирмата засади бяла акация, черница, череша и черен орех.

През януари 2013 г. след проведен публично оповестен конкурс Община Павликени сключи договор за аренда на 464 дка земеделска земя с арендатора „Лигнум холдинг“ АД, Германия. Срокът на договора е 25 години, а арендаторът се задължава да заплаща годишното арендно плащане в размер на 11,622.00 лв. или по 25.00 лв. за декар.

Освен това арендаторът е длъжен да създаде и отглежда трайни насаждения от видове с ценна дървесина, както и в срок до 3 години от сключването на договора да създаде 5 нови работни места за поне 60 месеца. В договора е заложено и инвестиране в терена, като за целия срок на договора „Лигнум холдинг“ АД е трябвало да вложи 1,881,319.26 лв.

Налице е обаче съществено неизпълнение на задълженията на арендатора. Фирмата е внесла годишните арендни плащания само за стопанските 2013/2014 г. и 2014/2015 г., но не и за последните две стопански години, които са в общ размер 23,244 лв., а разкритите 5 работни места бяха само за 36 месеца.

Според юристите на Община Павликени неизпълнението на задълженията на ответника да заплати две годишни арендни вноски и неизпълнението на поетите задължения по договора поражда правен интерес за Община Павликени да иска развалянето на договора за аренда. Общината нееднократно е изпращала както покани за плащане на задълженията на арендатора, така и предупреждения за прекратяване действието на договора.

Единствената полза за Община Павликени е, че на тази запустяла преди земя сега има хубава залесена територия.

Тъй като немската пирамида отдавна е подала документи за фалит и вероятно всички нейни кредитори, служители и други стейкхолдерс са завели дела, Община Павликени няма да види и стотинка от заведения иск.