Начало Новини Образование Община Павликени получи наградата „Златна ябълка“

Община Павликени получи наградата „Златна ябълка“

2030
Силвия Боянова от ЦМДТ „Амалипе“ приема наградата от името на Община Павликени.
Силвия Боянова от ЦМДТ „Амалипе“ приема наградата от името на Община Павликени.

Община Павликени получи наградата „Златна ябълка“ от Национална мрежа за децата. Организацията връчи за 5-та поредна година наградите „Златна ябълка“ за принос към правата и благосъстоянието на децата в България. Членовете на Мрежата номинираха личностите и организациите, които получиха грамота и шоколадова статуетка в категориите: училище, болница, община и журналист.

Определяна от номиниращата организация за „най-социалната община в страната“, Павликени получи „Златна ябълка“ в категория „Община“. „Социалните услуги, предоставяни на нейна територия осигуряват уютно, сигурно и безопасно място за развитие на социални умения на децата и младите хора. Усилията на нейния екип допринасят за развитие и повишаване на родителския капацитет и подпомагат работата в групи за взаимопомощ и подкрепа на родителите за укрепване на връзките между децата и техните семейства“, аргументират се от НМД.

Номинацията направиха от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

Сред мотивите за номинация, от „Амалипе“ цитират, че Община Павликени има една от най-развитите социални програми сред българските общини. Развит е Кoмплeкc зa coциaлни ycлyги, кoйтo oбeдинявa Цeнтъp зa oбщecтвeнa пoдкpeпa, Цeнтъp зa нacтaнявaнe oт ceмeeн тип и Днeвeн цeнтъp зa дeцa c yвpeждaнe; „Приемна грижа“ за деца от домовете и „социален асистент“ за възрастни и самотни хора. Водещ приоритет в социалната сфера на Община Павликени е да осигури защитена среда за младите хора на Павликени.

В Павликени се гарантира правото на равен достъп до образование, здравни грижи, осигуряване на безплатен транспорт до навършване на 16 години, осигуряване на учебници и учебни помагала за ученици от 1 до 7 клас. Павликени е една от 9-те общини, която работи по Програма BG06 “Деца и младежи в риск”.

По проект „Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в община Павликени”, финансиран по Оперативна програма „Човешки ресурси”, в Павликени отвориха врати 4 нови социални заведения за деца – 3 Центъра за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция.

На нейна територия функционира Общински консултативен съвет по въпросите на младежта, чрез който младите хора могат да представят и реализират идеите си. Той подпомага координирането на интересите и дейностите на младите хора в различни области – образование, култура, спорт, екология, здравеопазване, труд и социална политика, неформално обучение, свободно време и развитие на местните общности чрез: участие във формирането, осъществяването и оценката на младежка политика; застъпнически кампании; сътрудничество с общинските и държавни органи и администрация; реализиране на младежки проекти; доброволчески и други акции и инициативи.

Също така Общината работи с ЦМЕДТ „Амалипе”, партньор по проект за оценка на въздействието „Готови за училище 2014-2015 г.”. В неговите рамки се осигуряват безплатни помагала, медицински изследвания, поемане на такси за детска градина.

Община Павликени може да се нарече най-социалната община в страната. Социалните услуги в общността осигуряват уютно, сигурно и безопасно място за развитие на социални умения на децата и младите хора; допринасят за развитие и повишаване на родителския капацитет; работи се в групи за взаимопомощ и подкрепа на родителите за укрепване на връзките между деца и техните семейства – през последната година са изведени от СИ 33 деца.