Начало Новини Инфраструктура Община Павликени набира доброволци

Община Павликени набира доброволци

1091

Община Павликени обявява, че от 06.06.2016 до 30.06.2016 организира кампания по набиране на доброволци за сформиране на Доброволно формирование за действие при извънредни ситуации – предотвратяване или овладяване на бедствия, аварии, и други, както и отстраняване на последствията от тях, по смисъла на Закона за защита при бедствия.

Желаещите трябва да отговарят на следните изисквания, да са на възраст от 18г. до 60 г., да са дееспособни лица.

С всеки кандидат ще бъде сключен договор, осигурено обучение, облекло и лични предпазни средства.

За участието си в обучения или при овладяване на извънредни ситуации, доброволците ще получават възнаграждение в размер, определен от Министерския съвет на Република България.

За повече информация се обадете на телефони: 061-05-13-47 и 0887-040-804 или всеки работен ден в сградата на Община Павликени.

Лице за контакт: мл. експерт Силвия Дечева – Управление при кризи и ОМП.