Начало Новини Инфраструктура Община Павликени назначава 28 безработни лица на длъжност „Работник озеленяване”

Община Павликени назначава 28 безработни лица на длъжност „Работник озеленяване”

1435

Община Павликени ще назначи 28 безработни лица на длъжност „Работник озеленяване” за период от 12 месеца. Общината изпълнява договор с Агенция по заетостта за осигуряване на заетост по Проект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Безработните преминаха двумесечен курс на обучение по професия „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство” към Център за професионално обучение „ИКоМС” ЕООД. На специална церемония те получиха своите Свидетелства за професионална квалификация след успешно завършения курс. От тях 8 ще бъдат назначени в град Павликени, двама в град Бяла черква и по едно лице във всяко от останалите населени места.