Начало Новини Благотворителност Община Павликени осигури технически средства за всички ученици от Центровете за настаняване...

Община Павликени осигури технически средства за всички ученици от Центровете за настаняване семеен тип

557
Павликени

Община Павликени осигури техническо оборудване на Центровете за настаняване семеен тип (ЦНСТ), което е необходимо на учениците за оптимално протичане на дистанционното обучение, наложено от въведените противоепидемологични мерки. За всяко ЦНСТ са предоставени настолни компютри, преносими компютри, принтерни устройства и рутери, а всеки ученик получи таблет. 

Социалният си ангажимент Общината успя да осъществи чрез спечелен проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл.27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ с №РД04-127/ 25.08.2020г. е на стойност 12 499,90 лв., а доставката на новата техника се осъществи от „А1 България“ ЕАД.