Начало Новини Образование Община Павликени подписа договор по програма „Деца в риск“

Община Павликени подписа договор по програма „Деца в риск“

1496

Павликени е една от деветте общини, които подписаха договори за изпълнение на проекти по Програма „Деца и младежи в риск“, съобщават от пресцентъра на общината.

Средствата се осигуряват чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и са в размер на 2,244,037 евро за деветте проекта. Общините, които ще ги усвояват чрез одобрените си проекти, са Плевен, Смядово, Мездра, Средец, Павликени, Садово, Каварна, Исперих и Сливен.

Проектът на община Павликени е на стойност 221,525 евро и цели подобряване на благосъстоянието на 264 деца в риск от социално изключване. Партньор на общината е сдружение „Център за стратегии по проблеми на малцинствата“ от Варна.

Договорите бяха връчени от министър Анелия Клисарова, която в приветственото си слово подчерта, че Програмата е част от стратегията за намаляване броя на отпадащите от учебния процес деца.

„Сега тези деца са почти 10%, нашата цел е да го намалим, а този ни стремеж съвпада и с амбициите на европейските ни колеги. Всички тук сме убедени, че ключът към благополучието, към развитието – това е образованието“, каза проф. Клисарова.

Основната цел е по-добра подготовка за училище за деца в уязвимо положение, създаване на по-добри социални умения на децата на възраст 3 – 6 години, както и на по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език. Дейностите са насочени и към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчна подготовка за училищните занятия чрез мерки в областта на обучението и възпитанието от ранна детска възраст.

Проектите са насочени към подпомагане на деца от семейства в неравностойно положение, както и към подготовка и квалификация на образователни медиатори, педагогически персонал в детските градини, организационен персонал на подпомогнатите общински администрации, социално слаби родители.

Строително-монтажни работи в шест детски градини се предвиждат по проекта. Ще бъдат обновени ЦДГ 1 „Осми март“ в Павликени, ЦДГ „Атаанас Неделчев“ Бяла черква, ЦДГ „Св. Св.Кирил и Методий“ с. Батак, ЦДГ в с. Върбовка, ЦДГ „Райна Княгиня“ с. Недан и ЦДГ „Буратино“ с. Стамболово. Предвижда се демонтаж на старите врати и прозорци, монтаж на PVC дограма, подмяна на осветлението и др. строителни дейности, както и доставянето на оборудване.

В рамките на проекта се предвижда назначаването на двама ромски медиатори, както и допълнително възнаграждение за 18 педагози от щата на детските заведения, които ще имат работа по проекта. Трябва да бъдат проведени 60 беседи и фокус-групи с родители, както и да бъдат осъществени по 64 часа занимания с децата.

Проектът трябва да обхване 174 деца, чиито майчин език не е българския, от които бъдещите първокласници са 48. В детските заведения ще се отбележат и 8 празника и един Ден на толерантността.

Ще бъдат създадени шест къта на занаятите, където ще се проведат 18 занаятчийски следобеда за запознаване с ромските традиционни занаяти.