Начало Новини Бизнес Община Павликени подписа новия колективен трудов договор в образованието

Община Павликени подписа новия колективен трудов договор в образованието

1540

Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов подписа КТД с учителските синдикати и работодателските организации в сектора. Под документа подписи сложиха и председателят на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители към КНСБ Нели Славчева-Харитонова и представителят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България Шенай Нуриев.

Документът съдържа всички клаузи от отрасловия КТД, приет през 2016 г. Договорът има своето действие в детските градини, училищата и извънучилищните звена в системата на народната просвета на територията на общината. Продължителността му е две години.

Сред новите клаузи в договора е увеличението на месечните суми за допълнителните трудови възнаграждения за професионално-квалификационна степен – за 5-та степен – 24лева; за 4-та степен – 30 лева; за 3-та степен – 48 лева; за 2-ра степен – 72 лева и за 1-ва степен – 96 лева.