Начало Новини Инфраструктура Община Павликени с търг за изготвяне на обследване за установяване на технически...

Община Павликени с търг за изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики на обект

1353

Обществена поръчка за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и съставяне на технически паспорт на обект – ПГАТ „Цанко Церковски“, обяви община Павликени на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 71315000: Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради.

Срокът за получаване на офертите е 17:00 часа на 26.04.2016 г. Срокът на валидност на публичната покана е 26.04.2016 г.

Повече информация за обявената обществена поръчка, може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки: ID 9052794.