Начало Новини Околна среда Община Павликени ще реализира проект за възобновяема енергия

Община Павликени ще реализира проект за възобновяема енергия

1341

Реконструкция на отоплителните системи на сградите на Основно училище „Бачо Киро“ в град Бяла черква, административната сграда на Община Павликени и Дома за стари хора в с. Караисен ще бъде извършена в Павликени.

Инж. Емануил Манолов, кмет на Община Павликени, и Антон Павлов, заместник-министър на енергетиката, подписаха договор за безвъзмездна финансова стойност за изпълнение на проект „Смяна на горивна база и реконструкция на отоплителни системи в общински сгради”. Проектът се финансира по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия” и обхваща сградите на Основно училище „Бачо Киро“, гр. Бяла черква; Административна сграда на община Павликени и Дом за стари хора, с. Караисен.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта е 100% при одобрен бюджет 238,377.10 евро. Успоредно със заложените в проекта дейности, община Павликени ще финансира въвеждането на останалите енергоспестяващи мерки, предписани в обследванията за енергийна ефективност на сградите.

„Политиката за устойчиво енергийно развитие е приоритет за община Павликени. Подписването на този договор е част от последователните ни усилия за осъществяването й“, подчерта инж. Емануил Манолов. Той обясни, че мерките, които ще изпълни Общината, ще доведат до допълнително намаляване на емисиите на парникови газове в околната среда и на разходите за енергия, и ще подобрят качеството на жизнената среда.

Проектът ще се реализира в партньорство с Athene Prosjektledelse AS и Norsk Enøk og Energi AS от Норвегия, страната донор по програмата. Те са компании с богат опит в управлението на проекти, консултантски и инженерни услуги в енергийни области.