Начало Новини Инфраструктура Общинската болница в Павликени беше санирана по проект за 1.2 млн. лв.

Общинската болница в Павликени беше санирана по проект за 1.2 млн. лв.

1448

Обновената сграда на МБАЛ – Павликени откриха кметът инж. Емануил Манолов и управителят на лечебното заведение д-р Ренета Кръстева.

В сградата бяха въведени мерки за енергийна ефективност по проект „Повишаване енергийната ефективност и намаляване емисиите парникови газове в местната здравна инфраструктура на територията на Община Павликени“, финансиран от Инвестиционната програма за климата. Стойността на целия проект е 1,167,292.63 лв., от които размерът на безвъзмездната помощ е 992,198.74 лв.

„Преди две години скептиците бяха повече от оптимистите, че този порект ще успее. Аз се радвам, че успяхме и благодаря на всички, които участваха в изпълнението на този проект. Похвално е, че екипът на болницата със собствени сили продължава да извърша малки ремонти, за да придобие сградата европейски вид и отвътре. С реализираните икономии на електроенергия и природен газ, ръководството ще има допълнителен ресурс, който да използва за подобряване на условията на труд и осъвременяване на апаратурата“, каза инж. Емануил Манолов.

„След успешното завършване на проекта и въвеждането на енергоспестяващи мерки в сградата на МБАЛ-Павликени, аз съм сигурна, че правим стъпка в правилната посока към по-ефективното, по-пълноценното лечение на нашите пациенти“, каза д-р Ренета Кръстева.

„Общинското здравеопазване и болници са скелета на цялата ни здравна система. Знаете колко усилия ни струва да държим този скелет да не се разпадне, но да го укрепим и развием“, каза Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ и специален гост на откриването.

Целите на проекта са повишаване на енергийната ефективност на местната здравна инфраструктура; намаляване потреблението на енергия в общинската здравна инфраструктура; внедряване на съвременни енергоспестяващи технологии и подобряване средата за предоставяне на качествено здравно обслужване на населението на община Павликени.

В хода на строителните дейности бяха подменени прозорци и врати с PVC стъклопакет, беше поставена топлинна изолация на стените и покрива, подменен беше котела и инсталирано автоматично регулиране на отоплителна инсталация; монтирани са 10 слънчеви колектори за битова гореща вода, подменена е топлоразпределителната мрежа в сградата, както и осветителните тела.

Затова се сигурни, че е повишена енергийна ефективност и подобрени енергийни характеристики на сградата на нашата общинска болница.

Очакваме икономия на енергия в размер на 1,234,220 kWh / годишно вследствие въвеждане на енергоспестяващите мерки в сградата на МБАЛ – Павликени, както и намаляване на емисиите на парникови газове с 751.7 тона въглероден диоксид / годишно.

Гости на откриването бяха изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова, кметът на община Сухиндол инж. Пламен Чернев и секретарят на Общината Маринела Пазвантова, председателят на Общински съвет Павликени Ваня Антонова, общински съветници и др.

Архимандрит Георгий отслужи водосвет за здраве.