Начало Новини Инфраструктура Обява

Обява

1083
Павликени

О  Б  Я  В  А

 

На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие – Павликени обявява, че са изготвени предварителните регистри на имотите за стопанската 2018/2019 г. за землищата на община Павликени, съгласно чл.72, ал.2 от ппзспзз. Регистрите са налични в Общинска служба по земеделие – Павликени.

Промени в декларациите/заявленията, отстраняване на допуснати грешки и неточности, както и промени в предварителните регистри, могат да се правят в срок до 15 август 2018 г.