Начало Работа Предлага Набира кандидати за длъжност: „Оператор на язовирни стени”

Набира кандидати за длъжност: „Оператор на язовирни стени”

2071

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на кандидати за длъжност:

„Оператор на язовирни стени”

 

Изисквания към кандидатите:

  1. Образование – висше, минимум степен бакалавър
  2. Професионална област – хидроспециалист, хидроинженер
  3. Професионален опит – минимум 3 години в областта на завършеното образование
  4. Допълнителна квалификация – работа с Word, Exсel
  5. Вид договор: граждански
  6. Осъществява функциите на администрацията, свързани с дейностите по изпълнение и контрол на язовирните стени и хидротехническите съоръжения на микроязовирите, общинска собственост. Извършва измервания с контролно-измервателни системи и обработва получените данни. Упражнява контрол при извършване на ремонт, реконструкция и извеждане от експлоатация на язовирни стени и съоръженията към тях.

Необходими документи:

  1. Заявление от кандидата /свободен текст/
  2. Автобиография /СV/.
  3. Фотокопие на следните документи: диплома за завършена образователна степен, работа с компютър.

Документите се приемат до 17:00 часа на 31.01.2017 година в сградата на Община Павликени, бул. Руски №4, Информационен център, гише – Деловодство.,

Лице за контакт: Силвия Петрова Дечева – мл. експерт ”УК и ОМП”, тел.: 0610-51-347 и 0887-040-804.

Извършване на подбора от страна на работодателя се осъществява по документи и интервю с отговарящите на изискванията за длъжността кандидати.