Начало Новини Околна среда Оползотворяване на масово разпространените отпадъци

Оползотворяване на масово разпространените отпадъци

1088
Павликени

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме всички жители на ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, че във връзка с организирани кампании за разделно събиране на отпадъци, могат да предават своите отпадъци от:

  • електрическо и електронно оборудване;
  • батерии и акумулатори;
  • отработени масла;
  • излезли от употреба гуми
  • излезли от употреба МПС

на адрес: гр. Павликени, УПИ ХV-162 Б в кв. 20 на 07 Декември 2015 г. и на 17 Декември 2015 г. от 12:00 часа до 15:00 часа.

Излезлите от употреба моторни превозни срадства, може да предаватe на площадката, срещу което ще получите адекватно заплащане и съответните документи за дерегистриране на автомобила.