Начало Новини ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Батак, с нов директор и...

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Батак, с нов директор и нова визия

2449

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Батак, Община Павликени участва от три години в Програмата на Център Амалипе „Всеки ученик може да бъде отличник”. То е малко училище, с малко ученици – 81 през изминалата учебна година, всички са ромчета. Те обаче, противно на това, което често са очаквали от тях, имат амбицията да постигнат големи неща. Как се случва това през последните няколко месеца, ще ви разкажем в следващите редове. Училището започна втория срок на учебната 2014-15 г. с нов директор – Шенай Нуриев. Той се зае с нелеката задача да докаже, че когато искаш да постигнеш промяната, можеш да го направиш – независимо от условията, че когато накараш децата и родителите да повярват в себе си, те могат да постигнат големи успехи. Неговата визия е, че училището трябва да предоставя ефективно и качествено образование, да има добър психоклимат между колегите и положи всички усилия за задържането на учениците в училище.

С неговото назначаване започна и постепенната визуална промяна в училището – всички класни стаи, учителската стая, а постепенно и цялостният облик на училището. На 15 септември учениците от прогимназиалените класове ще влязат в класни стаи с нови чинове и столове. Ще ги посрещне и нова външна фасада – освежена, с озелени пътеката край училищната сграда, с нови прозорци и PVC дограма.

От тази учебна година началните класова ще бъдат в самостоятелни, макар и маломерни паралелки , което е голям успех за децата и за учителите. По този начин децата ще получат по-качествено образование в началния етап на тяхното образование. Благодарение на спонсорството на едно от издателствата, на началните учители са осигурени и таблети с цел модернизиране и въвеждане на информационните технологии още в начален етап на образование. Тази учебна 2014-15 г. в училището са записани 87 ученици от които 44 в начален етап и 43 в прогимназиален етап на образование. Освен тези ученици в училището са записани и още 15 ученика в самостоятелна форма на обучение.

Родителите също имат своето място в училище. На 17 септември шест-месечния курс по Програмата „Нов шанс за успех” по ОПРЧР ще завърши новата група от 10 родители и след успешно взетите изпити ще получат удостоверенията си за начален етап на образование. Благодарение и на местния модератор на Център Амалипе Сергей Сашев, те се включват във всичко, което се отнася до училището и децата им. Стратегията му е простичка – сформира родителски клуб към училището, докато занимава децата им и ги учи на български народни танци. Той винаги настоява децата да са придружавани от родителите са на репетиции, а докато децата репетират, той провежда неформални срещи на родителския клуб. Обсъждат различни неща – проблемите в училище, как родителите могат да помогнат за решаването им, кои деца са застрашени от отпадане, как може да им се помогне. Така се създава активната родителска общност. В училището няма отпаднали деца и средният успех на децата е добър, а участията им различни инициативи и събития в училище и извън него са многобройни. През миналата учебна година възпитаниците на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ бяха поканени да участват на годишнината на СОУ “ Бачо Киро“ гр. Павликени, също така и участие в ежегодния фолклорен фестивал,провеждащ се край гр. Павликени. Тази година по проект “ Успех“ ще се сформира групичка по кулинария и група за танци и обичаи, където освен учениците, ангажимент ще имат и родителите. Ангажираността на родителския клуб към училището, заедно с местната женска група към Местен клуб за развитие „Амалипе” в с. Батак ще имат нелеката задача да ангажират децата със занимания, които ще има доставят удоволствие. Тази година ще се сформира и футболен отбор в училището,което ще мери сили с другите училища в общ. Павликени като по този начин децата ще имат възможността да гостуват и в другите,съседни на тях училища. Екскурзиите,които ще се проведат през тази година, са още една добра новина за децата и за родителите, които от години не са имали такива.

Г-н Шенай Нуриев е завършил История и география и има допълнителни магистратури по Философия и Управление и организация на образованието във ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново. Практикувал е учителската си професия в СОУ „ Бачо Киро”- гр. Павликени, в ПГАТ „Цанко Церковски” гр. Павликени и сега вече директор в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Батак. Той е и един от първите учители поел предизвикателството да преподава „Фолклор на етносите – ромски фолклор” преди повече от 10 години.