Начало Новини Образование ОУ „Филип Тотю“

ОУ „Филип Тотю“

3830

Първото училище в с. Върбовка е открито от даскал Банчо Иларионов, преселен от Троян, около 1830-1835 година. Учениците са учели в една голяма стая в къщата му, където той шиел аби и потури и едновременно с това обучавал децата.

По-късно училището било преместено в друга къща, едната стая в която била учебна, а в другата живеел учителят. На учителя плащала общината. Дърва за отопление си носели учениците. На обед някои се хранели в училище със своя храна. В учебната стая били разпределени на 4-5 групи според знанията им и се обучавали едни други.

След Освобождението училището е преместено в къщата на знатния турчин Алил Оджа. Учител в него е Марин Вачков от Сухиндол. Сградата изгоряла през 1892 г.

Известно е като „Земеделското училище“, намирало се е на улица „Първа“.

През учебната 1907-1908 г. се открива прогимназия.

През 1942-1943 година след бомбардировките на гр. София отделение на Александровската болница е настанено в сградата на новото основно училище, а старото отново е използвано като учебна сграда.

Сегашната сграда на училището е построена през 1929 г. и е една от най-хубавите по онова време: с парно отопление, баня, трапезария и театрален салон.

След закриването на училището в с. Димча учениците от там са преместени в ОУ „Филип Тотю“.

Много промени са настъпили в живота на училището. През 2010 година чествахме 180 години от създаването му. Отдавна ги няма плочите и рабошите. Заменихме ги с компютри и интерактивна дъска. Поетапно се модернизира материалната база. Заедно с това се стремим да запазим огъня и духа на учители, работили преди нас.

Идентичността на училището се съхранява чрез традициите на богатия училищен живот, а именно:

  • ежегодно честване на патронния празник;
  • честване на официалните празници на Република България;
  • участие на децата в разнообразни училищни и извънучилищни инициативи.

Днес:

  • учениците участват в различни клубове и ателиета;
  • демонстрират уникални способности и умения при участието си в различни мероприятия;
  • подготвят изложби, участват в състезания и др.;
  • водят активен ученически живот.

 

 

За контакти:

Мария Мичева
директор

ОУ „Филип Тотю“
ул. „Първа“ №53
Върбовка 5233

Тел.:    +359-613-52-609

                                               Emailvarbovka_ou@abv.bg
                                               URL:     ou-varbovka.com
                                               FB:       тук