Начало Новини Инфраструктура Павликени и Полски Тръмбеш с общ проект за развитие на селските райони

Павликени и Полски Тръмбеш с общ проект за развитие на селските райони

1183

Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени-Полски Тръмбеш“ ще се състои на 17-ти януари от 14:00 ч. в  залата на Общински съвет гр. Павликени. Сдружението се създава по Проект Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Община Павликени и Община Полски Тръмбеш са партньори по този проект и са мотивирани да има работеща местна инициативна група, която да допринесе за подобряването на качеството на живот на обхванатата територия, създаването на нови възможности за работа на местното население, повишаване конкурентоспособността на икономиката, осигуряване на балансирано и устойчиво местно развитие чрез прилагане на интегрирани мерки за развитие на бизнес и предприемачество, подобряване инфраструктурата, запазването на чиста околна среда и намаляване на бедността.

Основната идея на проекта е, че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за развитие са много по-ефективни и ефикасни, ако се решават и прилагат на местно ниво от местните участници, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагани от местни обществени екипи и разпространяващи добрите практики.