Начало Новини Инфраструктура Със 150K лв. собствени средства Павликени обновява спортната си зала

Със 150K лв. собствени средства Павликени обновява спортната си зала

1336

Започна първият етап от мащабен ремонт и подмяна на подовата спортна настилка в спортна зала „Йордан Петров – Графа” в град Павликени.

Със собствени средства Общината започна подменяне на спортната настилка в комплекса, съобщиха от местната администрация. Вече започна демонтажът на старата компрометирана дървена настилка. Предстои да бъде доставена и монтирана съвременна спортна система, сертифицирана за няколко вида спорт. Цялата дейност е финансирана чрез общинския бюджет, като общата стойност на ремонтите възлиза на 149,860.00 лв. с ДДС.

Освен новата спортна настилка ще бъде доставено и инсталирано спортно оборудване: комплект врати за хандбал с мрежи, комплект мрежа със стойки, комплект мрежа за тенис със стойки и многофункционално спортно табло с дистанционно управление. Върху новото покритие на пода в залата ще бъде направена спортна маркировка за няколко вида спорт.

През изминалата година за реконструкцията на спортната зала беше изработен инвестиционен проект с обща стойност 909,068 лв. С него Общината трябваше да кандидатства за европейско финансиране от ПРСР, но поради промяна в условията и критериите за подбор и най-вече драстично намалената максимална стойност на допустимите разходи, това не се случи. За възможностите на Общината този разход е непосилен, затова ръководството реши ремонтът да бъде извършен на етапи.

По тази причина в Бюджет 2018 бяха предвидени средства за ремонт единствено на спортната настилка, уточняват от местната администрация.

След проведена процедура за избор на изпълнител по ЗОП, бе сключен договор за изпълнение на предвидените дейности.