Начало Новини Благотворителност Павликенският кмет стана зам. председател на Сдружението на общинските приюти за безстопанствени...

Павликенският кмет стана зам. председател на Сдружението на общинските приюти за безстопанствени животни

312

Сдружение на общинските приюти за безстопанствени животни беше създадено в Пловдив. Учредители са 9 организации от общините Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Добрич, Габрово, Перник, Севлиево, Дупница и Павликени. Предстои сдружението да приеме още много нови членове.

За председател на Управителния съвет на Сдружението беше избран секретарят на Община Перник Мартин Жлябинков.

Мнозинството колеги определиха кметът на община Павликени да бъде заместник-председател на новото сдружение.

Целта е Сдружението да бъде изразител на общите интереси на общинските приюти пред държавните органи, местните власти и институции, както и пред обществеността. Чрез него те ще могат да реализират дейности за подобряване професионалната квалификация и обществения статус, защита и отстояване на професионалните интереси на общинските приюти, да подпомага служителите им при изпълнение на техните задължения, като организира и провежда практически обучения при изграждане на приюти, при обучение на ветеринарни лекари, при обучение на служители в приюти и др.

Сдружението ще може да подпомага общинските, обществените и държавните организации при разработване на законови и подзаконови нормативни актове и ще обобщава практиката по тяхното прилагане, както и ще разработва предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба, касаеща безстопанствените животни.

То ще служи като гарант за осигуряване на качество в грижата за безстопанствените животни в общинските приюти в цялата страна.

От самото си създаване Общинският приют за безстопанствени кучета в град Павликени се доказа като дейност с огромно обществено значение. Управителят на приюта д-р Глория Христова имаше възможността да сподели целия полезен опит по темата с колегите си от други общини по време на срещата в Пловдив.