Начало Новини България Паметникътъ на Незнайния войнъ въ София, прѣди да бѫде разрушенъ отъ комунистическитѣ...

Паметникътъ на Незнайния войнъ въ София, прѣди да бѫде разрушенъ отъ комунистическитѣ вандали прѣзъ 1945 г.

776

Слѣдъ Първата свѣтовна война, прѣзъ 1918 г., е създадена комисия съ цѣль изграждането на паметникъ на Незнайния воинъ.

Монументътъ се изгражда въ периода 1933 – 1936 г., но бива официално откритъ прѣзъ 1941 г. Паметникътъ прѣдставлява извѣстния бронзовъ лъвъ съ дължина 4 м, стѫпилъ върху гранитенъ саркофагъ съ бронзовъ релефъ и два метални кръста „За храбрость“. На него е имало надписъ „На загиналитѣ за Родината – вечна слава!“. Отъ двѣтѣ страни на саркофага сѫ били разположени барелефи съ скърбящи жени съ характерни носии за различнитѣ части на България.

Полираниятъ шведски гранитъ съ едъръ кристалъ въ черно-зеленъ цвѣтъ, съ който била облицована часть отъ постамента на паметника билъ използванъ за саркофага въ мавзолѣя на прѣпарирания националенъ прѣдатель, съвѣтски поданикъ и комунистически прѣстѫпникъ Георги Михайловичъ Димитровъ.