Начало Новини Образование ПГАТ “Цанко Церковски” първа в община Павликени стартира дуално обучение

ПГАТ “Цанко Церковски” първа в община Павликени стартира дуално обучение

2130

Учениците, приети в специалност “Полиграфия” през учебната 2018-2019, ще са първите, които ще се обучават в дуална форма (обучение чрез работа). След IX клас те ще редуват часове по теория в училище с практика в реална работна среда. За тях вече е оборудван учебно-тренировъчен център в базата на “Унипак” АД – фирмата партньор за провеждане на обучението. В процеса на подготовка учениците ще имат възможност да получават стипендия, обвързана с резултатите от професионалната им подготовка.

Благодарение на тристранното сътрудничество “училище – университет – бизнес” специалността се изучава вече трета година в гимназията. Теоретичното обучение се обезпечава от преподаватели от Русенски университет “Ангел Кънчев”, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, и от представители на бизнеса. Училищните учебни планове и програми за специалността са изготвени така, че да гарантират висока професионална подготовка за изработка и дизайн на опаковки и етикети.

В специалност “Полиграфия” учениците ще развиват умения и компетенции, които ще им дадат възможност да са конкурентни на пазара на труда. Сред тях са:

  • обработване на текстови документи и подготовката им за издателска система;
  • сканиране и обработване на графични и растерни изображения;
  • оформление на полиграфически издания (книги, вестници, списания и др.);
  • експониране на оформено издание (ръчен и електронен монтаж);
  • изработване на печатни форми – монтаж и копиране;
  • изработване и отпечатване на етикети и опаковки;
  • печат на външна и вътрешна реклама.

При успешно завършване на дуалния курс на обучение учениците ще получат диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация с придобита трета степен. ПГАТ “Цанко Церковски” е второто училище в България, което предлага специалност “Полиграфия”. Завършилите може да започнат работа в рекламни агенции, печатници, издателства, културни институции.

Гимназията ще осъществи прием по още две специалности в VIII клас, дневна форма на обучение: “Бизнес администрация” с професия “Офис-мениджър” и традиционната “Механизация на селското стопанство” с професия “Техник на селскостопанска техника”.

Към днешна дата в гимназията се обучават 124 ученици в направление “Растениевъдство и животновъдство”, 24 ученици в направление “Секретарски и административни офис дейности”, 79 ученици в направление “Пътувания, туризъм и свободно време”, 45 ученици в направление “Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти”, 14 ученици със СОП в направление “Растениевъдство и животновъдство” и 27 ученици самостоятелна форма на обучение.

Благодарение на наличието на общежитие и ученически стол в гимназията се обучават ученици от съседни общини и области.

В навечерието на своите 100 години ПГАТ “Цанко Церковски” се гордее със санирани и обновени по ОП “Региони в растеж” учебна сграда и работилници, с постиженията на своите възпитаници и с цялостния си принос към обществото.