Начало Новини Местни Пленумът на ВСС прие резултатите от извършения одитен ангажимент на Районен съд...

Пленумът на ВСС прие резултатите от извършения одитен ангажимент на Районен съд – Павликени

1313

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд – Павликени и одобри изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.