Начало Работа Предлага Подбор на кандидати за длъжността „медицински специалист

Подбор на кандидати за длъжността „медицински специалист

1402
Павликени

О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщина Павликени в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Нови възможности за грижа”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9ОP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, ще осъществи подбор на кандидати за длъжността „медицински специалист”.

Кандидатите трябва да подадат в деловодството на Община Павликени следните документи:

  • Писмено заявление за кандидатстване по образец.
  • Автобиография.
  • Копие от документи за базово медицинско образование.
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – висше, полувисше или средно специално – професионално направление – „Медицинска сестра”, „Фелдшер”.

2. Професионален опит – минимум 1 г.

Място и срок за приемане на документите: Общинска администрация бул. ”Руски” №4, ІІ етаж, стая 206, гр. Павликени до 26.01.2016 г.

Допълнителна информация, свързана с подбора, можете да получите в Общинска администрация, ІІ етаж, стая 206, тел. 0610-513-26 – Даниела Димитрова – администратор на проекта.