Начало Новини Бизнес Покана за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2014”

Покана за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2014”

1475
Бюджет 2014
Бюджет 2014

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Павликени организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Павликени за 2014 година.

Инж. Дончо Дончев отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 26 февруари 2015 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Павликени – Информационен център, бул. „Руски” № 4.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината или на адрес pavlikeni.bg.

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@pavlikeni.bg.

За допълнителна информация, справки и въпроси – на телефони:

0610-5 13 42, 0610-5 13 37, 0610-5 13 35.

Приложени документи:

01. Отчет бюджет 2014 и СЕС и актуализации
02. Капиталови разходи 2014
03. Презентация Отчет „Бюджет 2014“