Начало Новини Бизнес Предстоят плащания по облигациите на „Балканкар-Заря“ АД

Предстоят плащания по облигациите на „Балканкар-Заря“ АД

684

Предстои лихвено плащане, както и плащане на част от главницата, по емисия облигации, издадени от „Балканкар-Заря“ АД Павликени, съобщи дружеството чрез БФБ София.

От дружеството обявяват, че датата на лихвеното плащане и на амортизацията ще бъде 22 септември 2021 г.

Купонът по лихвеното плащане е 3.5%.

Общият размер на плащането по главницата е €84,315, а размерът на плащането за една облигация е €15.33.

Право на лихвено плащане и на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива от „Централен депозитар“ АД към датата 17 септември 2021 г.

Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане, е 15 септември 2021 г.

След 22 септември 2021 г. лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, а именно върху €3.778 млн.

Сделки на борсата, сключени след 15 септември 2021 г., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на €687.07.

Павликенското дружество произвежда в града дискови стоманени колела, джанти и други компоненти за кари, подемно-транспортна техника, леки автомобили и селскостопански машини.