Начало Новини Инфраструктура Проектът за енергийна ефективност на болницата в Павликени е одобрен за финансиране

Проектът за енергийна ефективност на болницата в Павликени е одобрен за финансиране

1236

Проектът за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ-Павликени е одобрен за финансиране от Националния доверителен екофонд. Писмото за решението е получено в Община Павликени, която трябва да предостави за предварителен контрол инвестиционния проект на обекта.

Общинската болница в Павликени обслужва и жителите на община Сухиндол. Сградата е с РЗП от 9153 m2, построена и въведена в експлоатация през 1971 г.

Проектът има за цел задоволяване потребностите на местното население, осигуряване на подходяща социална и жизнена среда на територията на община Павликени, посредством повишаване нивото на енергийна ефективност и намаляване емисиите на парникови газове.

Проектът предвижда подмяна на прозорци и врати с PVC дограма; топлинна изолация на стени; топлинна изолация на покрива; автоматично регулиране на отоплителната инсталация; подмяна на газов котел; монтаж на слънчеви колектори за битова гореща вода; подмяна на осветлението с енергоспестяващо и др.

При реализиране на гореописаните мерки, сградата ще придобие клас на енергопотребление “B”.

Реализирането на горепосочения комплекс от дейности ще спомогне за подобряването на сградния фонд и ще подобри условията за предлагане на доболнична и болнична помощ.

Община Павликени разполага с необходимата техническа готовност за осъществяване на инвестиционните мерки върху обектите на интервенция. За сградата на МБАЛ е изготвено обследване за енергийна ефективност, издаден е сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия, изготвен е инвестиционен проект за изпълнение на препоръчаните в обследванията енергоспестяващи мерки и съпътстващите ги СМР.