Начало Новини Администрация Проект на Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове...

Проект на Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, ведно с мотивите за приемането ѝ

1072
Павликени

Уважаеми граждани,

Предоставяме на вашето внимание проект на Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, ведно с мотивите за приемането ѝ.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове следва в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по проекта на наредбата на адрес: Община Павликени, Информационен център, бул. „Руски” №4, Павликени 5200 или на e-mail: obshtina@pavlikeni.bg

Приложения: Проект на наредба и доклад за необходимостта от приемането ѝ.