Начало Новини Политика Промени в състави на СИК на територията на Община Павликени

Промени в състави на СИК на територията на Община Павликени

1655

Районна избирателна комисия Велико Търново

РЕШЕНИЕ
№ 59
Велико Търново, 25.10.2016

ОТНОСНО: промени в състави на СИК на територията на Община Павликени

Постъпило е предложение за промени в съставите на СИК №№ 042200033, 042200034, 042200021 и 042200040 на територията на Община Павликени от упълномощен представител на КП АБВ, заведено под вх. № 121/ 25.10.2016 г. във входящия регистър на РИК – В.Търново

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. със свое Решение № 26/10.10.2016 г., Районната избирателна комисия – Велико Търново

Р Е Ш И:

  1. ОСВОБОЖДАВА в СИК № 042200033 с. Караисен, община Павликени Десислава ******** Топалова, ПРЕДСЕДАТЕЛ, като на нейно място НАЗНАЧАВА Мариана ********  Предоева, ЕГН ********
  2. ОСВОБОЖДАВА в СИК № 042200034 с. Караисен, община Павликени Димка ******** Петкова ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА Людмила ******** Семова, ЕГН ********
  3. ОСВОБОЖДАВА в СИК № 042200021 с. Батак , община Павликени Денчо ******** Иванов – ЧЛЕН, като на негово място НАЗНАЧАВА Асен ******** Асенов, ЕГН ********
  4. ОСВОБОЖДАВА в СИК № 042200040 с. Паскалевец, община Павликени Георги ******** Георгиев – СЕКРЕТАР, като на негово място НАЗНАЧАВА Илиана ********  Ангелова, ЕГН ********

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Ирена Петкова Стасинопулу