Начало Новини Здраве Протест на лекарите от ИППМП „Медиана“ гр. Павликени

Протест на лекарите от ИППМП „Медиана“ гр. Павликени

1369

В последните месеци зле обмислени действия на Министерството на здравеопазването, НЗОК и Народното събрание, рязко се затрудниха и влошиха условията ни работа. Трите институции постоянно въвеждаха и въвеждат административни затрудения в работата на общопрактикуващите лекари. Тези допълнителни административни дейности отнемат от времето и влошават силно количеството и качеството на работата ни.

Натоварването на общопрактикуващите лекари да извършват и заплащат социалната политика на правителството, недостатъчното финансиране на дейността ни, което е почти два пъти по-ниско от заложеното в „Националната здравна стратегия 2020“ и неспазването от страна на МЗ на редовното изплащане на доплащанията за потребителските такси, ни пречат да оказваме ефективна медицинска помощ на пациентите си.

Наложително е МЗ, Народното събрание и НЗОК да изпълняват задълженията, които са поели в „Националната здравна стратегия 2020“ .

Нашите искания:

  1. Намаляване на административните ни дейности и задължения рефлектиращи негативно на медицинското обслужване на пациентите ни. Нашето желание е да ни се даде свобода да лекуваме според нашата квалификация.
  2. Отпадане на социалните ни дейности. които не би трябвало да са наша функция.
  3. Иницииране на законодателна промяна в Закона за здравното осигуряване за отпадане на отчетите с описите на касовите бележки по чл.37 ал.6.
  4. Всички групи лица освободени от потребителка такса лица да заплащат пълния размер на ПТ, а сумите да им бъдат реимбурсирани от съответните институции, които ги освобождават. Частичното или пълното освобождаване от потребителска такса, не трябва да ражда привилегии.
  5. Заплащане при всяко посещение при лекаря на пълния размер на потребителската такса в размер до 1% от минималната работна заплата.
  6. Отпадане на 24 часовото разположение от нас и поемането му от структури, които искат да го работят.

Подкрепямe протеста на общопрактикуващите лекари в София, които по същото време ще са пред Министерството на здравеопазванетo!

Преустановяваме работа за един час от 12:00 до 13:00 ч. на 1 Март, 2018 г.

Успех, колеги!