Начало Новини Инфраструктура Първа копка на нови детски площадки направиха в Павликени

Първа копка на нови детски площадки направиха в Павликени

1702

Първа копка за изграждане на нови детски площадки направиха в Павликени кметът на общината инж. Емануил Манолов, директорът на ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ Марияна Денчева и представител на фирма „ПИРС Д” ООД Пловдив – Пламен Йорданов, който ще изпълни строителството.

Детските площадки ще бъдат изградени по проект „Изграждане на пет площадки с детски съоръжения в двора на детска градина „Вяра, Надежда, Любов” в урегулиран поземлен имот 26, квартал 66 гр. Павликени”, който се изпълнява по проект „Красива България” 2017 година, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.

Предмет на инвестиционния проект са пет къта за игра, които ще бъдат разположени в южната част на двора на детската градина.

Общата стойност на проекта е в размер на 113,600 лева, от които 45,824 лева са от проект „Красива България”, а съфинансирането от Община Павликени е 67,769 лева. Срокът на изпълнение е от 16 юни 2017 година до 16 септември 2017 г. или три месеца.

На церемонията присъстваха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, заместник-кметовете инж. Анастасия Вачева и инж. Венцислав Иванов, представители на фирмите-изпълнители на проекта, проектанти и др.

„Ние като местна власт държим на думата си и изпълняваме нашия ангажимент за подобряване живота на гражданите от всички възрасти. Всичко правим за нашите деца, за да имат сигурна, обезопасена среда за игра“, каза в словото си инж.Манолов. Той благодари на експертите от общинска администрация, които са подготвили и защитили проекта.

За изпълнител на строително-монтажните дейности е избрана фирма „ПИРС Д” ООД Пловдив с управител инж. Ботко Михайлов. Строителен надзор на обекта ще осъществява фирма „СТРОЙИНВЕСТ – ВТ 1” ООД Велико Търново с управител инж. Димитър Йовков. Фирма „ПРОЕКТ ПЛЮС” ООД Велико Търново с управител арх. Цветелин Радев, която е автор на проекта, ще осъществява авторския надзор по изпълнението му. Този проект дава възможност детското заведение да има обновена визия, обновено оборудване и децата да получават грижата, която трябва.

С реализацията на дейностите по проекта, от една страна, ще се осигурят разнообразни, пълноценни и безопасни пространства за отдих, спорт и игра на децата, а от друга страна, ще се създадат нови работни места, тъй като 50% от лицата, работещи на обекта, ще бъдат наети от Дирекция „Бюро по труда” – Павликени.

За поредна година Община Павликени реализира проект за изграждане на детски площадки. През 2016 г. четири площадки бяха създадени в двора на ДГ „Слънце“, отново с финансиране от проект „Красива България“.