Начало Новини Инфраструктура Първа копка по проект за реконструкция на общинските пътища

Първа копка по проект за реконструкция на общинските пътища

2146

Днес от 11:00 ч. на пътя между Бяла черква и с. Росица се състоя събитието по извършване на първата копка по проекта за реконструкция на още 15 км. общинските пътища в община Павликени.

Първа копка на реконструкцията на едно от трасетата – пътя Бяла черква – Росица, направиха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, народният представител Иван Иванов – зам.-председател на 43-то НС от „Реформаторски блок“, Тодор Тодоров – директор на областна дирекция ДФ „Земеделие“ и Георги Георгиев – изпълнител на строително-ремонтните работи на обекта.

Проектът „Подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в Община Павликени, чрез подобряване на пътната инфраструктура“ е финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка: 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, Приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”.

Общата стойност му е 7,019,926.99 лева, предоставени безвъзмездно от програмата.

Реконструкцията и рехабилитацията на общинска пътна мрежа обхваща следните обекти:

– Път Бутово – Върбовка – Димча от km 0+000 до km 4+970;
– Път Павликени – Дъскот от км. 0+000 до км. 8+780;
– Път Бяла Черква – Росица от км. 0+000 до км. 1+000.

„С реализирането на този проект целим да подобрим условията на живот в района чрез подобряване на достъпа до модерна и безопасна транспортна инфраструктура; да подобрим комуникативността на община Павликени и в частност на следните населени места: град Павликени и град Бяла Черква и селата Бутово, Върбовка, Димча, Дъскот, Лесичери, Паскалевец и Росица, каза инж.Манолов. Когато приключим с реконструкцията на пътищата жителите на общината ще живеят в околна среда, в която са сведени до минимум рисковете за човешкото здраве и живот; среда, която дава възможност и достъп до пълноценен социален контакт, както и осигурява достъпност, надежност и сигурност на пътуването“.

Кметът на Павликени подчерта, че инфраструктурата е основен фактор за привличане на инвестиции, задържане на младите хора, усъвършенстване на бизнес средата и възможността за развитие на туризъм затова подобряването й е основен наш приоритет.

Близо 14 млн. лв. ще вложи Община Павликени през настоящата година в подновяване на общинската пътна инфраструктура.

С приветствие към официалните гости и към жителите на град Бяла черква и с. Росица се обърна и зам.-председателят на 43-то НС Иван Иванов. „За нас, народните представители, е чест, отговорност и удоволствие по-често да откриваме подобни начинания. Пътищата в една държава са като кръвоносните съдове на един човек. Без пътища хората трудно се придвижват, няма бизнес, няма инвестиции. Откриването на рехабилитирани пътища е показател, че управлението върши своята работа. Само когато има желание и амбиция могат да се правят подобни проекти“, каза народният представител от „Реформаторския блок“.