Начало Новини Благотворителност Първите шест семейства получават еднократна помощ за новородени в община Павликени

Първите шест семейства получават еднократна помощ за новородени в община Павликени

557

Шест семейства са одобрени и ще получат еднократна помощ за новородени деца в община Павликени.

От тази година е в сила Наредба за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта в община Павликени. Според нея за първо дете ще се отпускат 250 лв., за второ – 400 лв., а за трето – 300 лв. Правото за еднократна помощ възниква за деца, родени или осиновени след 1 януари 2020 г.

До момента документи са подали 14 родители. Те са разгледани от комисия за съответствие с критериите за предоставяне на помощта. Право да получат финансовия стимул имат родителите / осиновителите на всяко живородено дете до трето по ред, или осиновено, независимо от доходите им. Новороденото дете трябва да е с постоянен и настоящ адрес на територията на общината, както и поне един от родителите – от не по-малко от три години. Родителите трябва да имат и завършено средно образование, да са навършили 18 години, да са с непрекъснати здравноосигурителни права и да нямат задължения към Община Павликени и НАП.

За 8 от двойките е установено, че не отговарят на условията. Шест от кандидатствалите напълно отговарят на условията и ще получат еднократната помощ. Всички кандидатствали ще бъдат уведомени от администрацията за решенията.

Родителите на новородени деца могат да подават заявления през цялата година – образци на документите могат да намерят в сайта на Община Павликени, както и в Информационния център на Общината, където се подават заявленията.

Подадените по реда на наредбата искания за предоставяне на еднократна финансова помощ се разглеждат от тричленна комисия, определена със заповед на кмета. Комисията заседава веднъж месечно до 15-то число, като на своите заседания разглежда всяко едно заявление индивидуално, след което се съставя мотивиран доклад с предложение за отпускане или отказ за отпускане на еднократната финансова помощ.