Начало Новини Първи випуск „Полиграфия“ завърши в Павликени

Първи випуск „Полиграфия“ завърши в Павликени

614

Първият випуск от специалността „Полиграфия“ завърши в Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ – Павликени. 15 ученици избраха специалността, която единствено павликенското училище предлага извън София. Създаването ѝ е израз на политиката на местната власт училището, бизнесът и Общината да партнират в обучението в перспективни кадри за местната индустрия.
Обучението в паралелката се извършва в партньорство с две от водещите предприятия в областта на печатното производство и с методическа помощ от ХТМУ – София и РУ “Ангел Кънчев”. Създаването й е инициатива на Община Павликени и училищното  ръководство, за да изгради кадрите, нужни за местната индустрия. „В Павликени има традиция в производството на опаковки от над 40 години. За това време машините, с които се извършва тази дейност, вече са цифровизирани, а производството е развито. Затова се радваме, че днес излиза първият випуск, който е напълно подготвен да работи със съвременните технологии“, подчерта „кмето“, който връчи дипломите на завършващите.

„Ясно е, че няма как да се развива една държава без качествено образование. В разговор с кмета развихме идеята за такава паралелка по полиграфия. Средното образование трябва да създава специалисти“, каза изпълнителният директор на един от големите заводи за производство на опаковки – инж. Тодор Чаков, който партнира на училището в обучението.

„Пътят към утвърждаване на новата специалност беше 5 години и го изминахме заедно с нашите социални партньори, с учениците и родителите, с местната власт и бизнеса“, подчерта директорът на ПГАТ Миглена Желязкова. Учениците са усвоили умения за оформяне на полиграфически изделия, за изработване на печатни форми и подготовка на документи за издателската дейност. С тези качества те могат да се реализират в  рекламни агенции, печатници, издателства и културни институции или да създадат собствен бизнес.

От новата учебна година ПГАТ „Цанко Церковски“ ще приема ученици и в нова атрактивна специалност – „Машини и системи с цифрово програмно управление”. Обучението е отново съвместно с местни предприятия и с РУ “Ангел Кънчев”, а учениците ще усвоят умения за  работа с техническа документация и чертежи (CAD/CAM системи), проектиране на машиностроителни изделия, работа с 3D принтер и създаване на програми за машини с цифрово програмно управление.